E-placebo - Вашето виртуално медицинско списание

Какво повлиява хипнозата?

 

Хипнозата (или поне българската и версия) е забулена в мъгла от неразбиране и противоречиви мнения. Този проблем

не идва от липсата на информация по въпроса, а по скоро от цунамите дезинформация, заливащи непредубедения човек от всички страни. Най-често задаваният въпрос, когато се спомене хипноза, е какви заболявания могат да бъдат лекувани чрез прилагането й. Те могат да бъдат както от физическо естество, така и чисто психологични травми и проблеми.

Използването на хипноза с лечебни цели се нарича хипнотерапия и може да се практикува както от психолози, така и от лекари, стоматолози, акушери и представители на останалите клонове от медицината.

Физическите заболявания, успешно третирани чрез хипнотерапия:

1. Различни вредни навици или зависимости- тютюнопушене, алкохолизъм, наркомании.

2. Хранителни разстройства- анорексия, булимия, затлъстяване.

3. Хипнозата се използва успешно като средство за анестезия - при лекуване на зъби, за извършване на операции без упойка, също и на безболезнено раждане. При всички тези намеси пациентът остава в съзнание, като паралелно с това е напълно обезчувствен на съответното място за оперативна интервенция.

4. Хипнозата може да променя кръвното налягане, метаболизма, телесната температура, и това също се използва в лекарската практика.

5. При спортистите може да се прилага за подобряване на личните им рекорди, ако те са по-ниски от възможностите им.

6. Хипноза и жените.

Психологическите травми, които се лекуват с хипнотерапия:

1. Различни манийни състояния.

2. Фобии от всички видове - страх от открити пространства (агорафобия), от височини, от животни, от тъмнина, също напикавания при децата.

3. Депресивни състояния.

4. Коригиране на нежелано поведение, както и промяна на навици/нагласи, целяща личностно развитие (например чрез метода закотвяне се постига трансформация на негативни чувства или различни страхове в положителни изживявания).

Една интересна група проблеми, третирани от хипнозата, включват свръхсетивния опит на клиента (неговите възможности да разкаже за неща, които не е преживял в реалността).

 

Видове хипнотерапия.

1. Регресивна хипноза- връщане на клиента в миналите му прераждания. Има успех само ако самият човек вярва в реинкарнацията и е склонен да допусне такова нещо за себе си.

2. Прогресивна хипноза - черпене на сведения от бъдещето. Несъзнателните сили, които се отключват при хипноза, биха могли да “занесат” мислено човек в далечното бъдеще. Получените данни обикновено са мъгливи и неясни, разглеждат най-общо живота и бъдещето развитие на хипнотизирания. Не могат да се получат точни сведения за близкото бъдеще, но могат да се извлекат главните насоки, по които би могла да поеме “съдбата” на човека.

Може би, най-информативната книга, написана от българин и хипнотерапевт, е “Хипнозата” на Иво Величков. Тя разкрива повечето от тайнствата на тази практика в родината. Книгата е интересна както за тези, които сега нагазват в дълбоките психологически води, така и за практикуващи психолози.