E-placebo - Вашето виртуално медицинско списание

PET/CT във Варна

PET/CT е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и компютърна томография (скенер). Това дава възможност за получаване на комбиниран образ, който показва фунционално променени тъкани и органи, както и тяхната сравнително точна локализация. Благодарение на тази образна методика се постига по-точно определяне на стадия на онкологичните заболявания, ефекта от терапията (химио-, лъчетерапия или оперативно лечение), ранно откриване на съмнителни за рецидиви зони, по-точно насочване на лъчетерапията към по активните части от туморната маса, определяне на най-подходящото за биопсиране място, както и търсене на тумор с неизвестна локализация, но изявени метастази.

 

Какво представлява PET/CT?

PET/CT е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография (скенер). Като всяко нуклеарно-медицинско изследване метода е свързан с венозно инжектиране на малки активности радиоактивен материал-радиофармацевтик. В случая  при РЕТ радиофармацевтика е 18F-FDG- дезоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Като краен резултат се визуализират три образа – функционален(РЕТ), морфологичен (СТ) и софтуерно генериран трети образ, наречен слят, съчетаващ функционалните и морфологични образи. Получените образи са триизмерни и могат до бъдат на отделни сегменти или на цялото тяло. При онкологични пациенти се предпочитат целотелесните образи.

Къде се използва PET?

Най-често се използва в онкологията, има ограничени индикации и в кардиологията  и неврологията:

Основни онкологични индикации са:

Първична диагноза на някои онкологични заболявания- при известни лезии за преценка на тяхната злокачественост, стадиране и рестадиране- преценка степента на разпространение на известен окологичен проблем преди и след терапия, търсене на рецидиви от известен онкологичен проблем, преценка ефекта от провежданото лечение на известно онкологично заболяване, търсене на първичното туморно огнище при пациенти с изявени метастази, планиране на лъчетерапията.

Не всички онкологични заболявания са показани за изследване с PET/CT. Най-чести индикации са карцинома на: белия дроб,главата и шията, хранопровода, дебелото черво и ректума, лимфомите, малигнения меланом. С по-ограничено приложение методиката се използва и при карцином на млечната жлеза, яйчници, карцином на шииката на матката и др.

Кои са материалите, които се използват за РЕТ диагностика?

За да се получи образ от позитронно-емисионния томограф на пациента трябва да се инжектира радиофармацевтик. Най-масово се използва 18F-FDG. Той е аналог на глюкозата и се натрупва на места с повишен глюкозен метаболизъм. Като правило повечето тумори са със силно повишен глюкозен метаболизъм, което позволява тяхното разграничаване от здравата тъкан. Радиофармацевтика се инжектира венозно един час преди самото изследване. Предвид краткия полуживот /110мин./ инжектираният радиофармацевтик постоянно намалява активността си в тялото на пациента, отчасти поради физичен разпад и отчасти поради екскреция на радиофармацевтика с урината.

Къде може да се проведе РЕТ/СТ изследването?

В България има само един РЕТ център, намиращ се в МБАЛ”Света Марина”-Варна

Каква е подготовката на болния за РЕТ изследване?

ace="trebuchet, 'trebuchet ms'">

Преди плануване на изследването:

Предварително информирайте лекаря, който ще провежда изследването за всички медикаменти, които приемате, основното и придружаващите заболявания, както и всички оперативни и лъчетерапевтични процедури, на които сте били подложени в миналото.

За жени в детеродна възраст, информирайте лекаря ако сте бременна или кърмите както и за фазата на менструалния Ви цикъл - бременността е абсолютно противопоказание за провеждане на изследването, а кърменето трябва да се преустанови за 24часа.

Предварително информирайте лекаря ако сте диабетик – за вас е нужна по-специална подготовка преди изследването.

Информирайте лекаря ако страдате  от бъбречна недостатъчност.

Информирайте лекаря за налични алергии.

Информирайте лекаря ако страдате от клаустрофобия и не понасяте затворени пространства – изследването се провежда в апарат подобен на къс тунел и продължава около 30 минути. В това време Вие трябва да лежите неподвижно с ръце над главата.

Носете с Вас всички медицински документи, с които разполагате, както и резултатите от предходни изследвания.

В Деня преди изследването:

Не извършвайте тежка физическа работа, включително и регулярни дейности, свързани с повишени физически натоварвания (в т.ч. спортни занимания) – това може да затрудни разчитането на резултатите.

Не приемайте храна и течности, освен вода минимум 6 часа преди изследването.

Не пийте кофеинови напитки (кафе, чай) и не пушете минимум 6 часа преди изследването

Нужно е да имате актуално изследвани урея и креатинин.

В деня на изследването:

Облечете се в удобни дрехи без метални аксесоари. Ако се явявате с придружител, той не може да Ви придружи в активната зона- местата за инжектиране и апаратните, освен ако това не е крайно необходимо. Не се допускат като придружители бременни жени и лица под 18г.

Не приемайте през устата нищо освен вода минимум 6 часа преди изследването Приема на храна и други течности освен вода ще намали чувствителността на изследването. При пациенти с диабет се налага специална подготовка, която ще Ви бъде разяснена предварително.

Отстранете от себе си всички отстраними метални обекти, вкл.подвижни зъбни протези и слухови апарати – те биха повлияли сериозно на качеството на образите.

Преди инжектирането на радиофармацевтика ще Ви бъде изследвана кръвната глюкоза.Ако тя е над определено ниво, изследването Ви ще бъде отложено по преценка за по късно същия ден или за следващ ден според графика. Ще Ви бъде поставен венозен катетър-абокат.

Инжектирането на радиофармацевтика се извършва венозно.

След инжектирането ще бъдете поставен на кушетка в тихо и тъмно помещение където ще лежите в продължение на 1 час. През това време трябва да останете неподвижен и не бива да говорите. В този период се осъществява натрупването на радиофармацевтика в организма. Нужно е приемането на определено количество вода (1-1.5л)В някои случаи към водата може да се добави перорален рентгенов контраст по преценка на Вашия лекар. Непосредствено преди да бъдете поставен на апарата ще бъдете подканен  да станете и да уринирате в тоалетната, след което ще Ви поканят да влезете в апаратната. В повечето случаи се налага да съблечете част от дрехите си и за жените – да се махне сутиена.Самото изследване е с продължителност около 30 минути.

След провеждане на изследването:

Приемайте повече течности и по-често уринирайте- това ще намали лъчевото натоварване на цялото тяло и на пикочния мехур, тъй като радиофармацевтика се отделя с урината.След уриниране измивайте обилно тоалетната с вода и старателно измивайте ръцете си – урината Ви ще е радиоактивна и може да замърсите както себе си, така и околните. В часовете непосредствено след изследването избягвайте близък костакт с бременни жени и малки деца. Предвид краткия полуживот на радиофармацевтика не се налагат някакви специални лъчезащитни мероприятия. На следващия ден може да се върнете към нормалните си дейности.

Ползи и недостатъци на PET/CT изследването:

РЕТ методиката позволява откриване на ранните функционални промени при редица онкологични заболявания и се отличава с висока чувствителност. Понякога тя е единствения метод, който може да визуализира туморния процес.Проблем при чистите РЕТ камери е липсата на анатомични ориентири във функционалния образ, както и възможността за визуализиране на възпалителни изменения наред с туморна тъкан. Този недостатък се преодолява при интегрираните PET/CT апарати с добавянето на компютърна томография. Комбинацията от двата апарата преодолява някои от недостатъците както на РЕТ така и на компютърния томограф и предоставя цялостен фунционално-морфологичен образ. При всички случаи показанията за извършване на изследването трябва да са прецизирани. То не е еднозначно ефективно при всички онкологични заболявания и не всички пациенти са подходящи за него. PET/CT не е скринингов метод и не е диагностично средство на първи избор! Лъчевото натоварване от самото РЕТ изследване не е голямо(~0,019mSv/MBq). При кобинация с компютърна томография лъчевото натоварване се увеличава. Поради тази причина в PET/CT апартите се използва т.нар. ниско-дозов режим на скенера, което цели намаляване на общата доза . Въпреки това има минимален теоретичен риск от развитие на радиационно-индуцирани злокачествени заболявания след голям период от време, което важи за всички рентгенови и изотопни методи на изследване.

Допълнителна информация:

Снабдяването с радиофармацевтици за PET се осъществява от центрове в Европа, разполагащи с циклотрон - съоръжение за производство на радиоактивен флуор. Предвид краткия полуживот на флуор 18 транспорта е изключително комплициран, което може да доведе до намалена активност при получаване на радиофармацевтика или получаването му в активност, недостатъчна за извършване на изследването. В тези ситуации Вашето изследване може да бъде отложено за друга дата.