E-placebo - Вашето виртуално медицинско списание

Туморни заболявания

PET/CT във Варна

PET/CT е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и компютърна томография (скенер). Това дава възможност за получаване на комбиниран образ, който показва фунционално променени тъкани и органи, както и тяхната сравнително точна локализация. Благодарение на тази образна методика се постига по-точно определяне на стадия на онкологичните заболявания, ефекта от терапията (химио-, лъчетерапия или оперативно лечение), ранно откриване на съмнителни за рецидиви зони, по-точно насочване на лъчетерапията към по активните части от туморната маса, определяне на най-подходящото за биопсиране място, както и търсене на тумор с неизвестна локализация, но изявени метастази.

 

Read more...
 

Рак на простатата.

Ракът на простатната жлеза е една от най-честите причини за смъртност в западноевропейските страни. Заболяването засяга мъжете предимно над 50 годишна възраст.Целта на статията е да запознае читателите и даде обща представа за проблема рак на простатната жлеза. Да очертае посоката на съвременната, правилна и пълна диагностика на болестите на простатата и по-точно на рака на простатата.

Read more...
 

Рак на ларинкса.

Read more...
 

Болест на Ходжкин.

 
Read more...